Digimon Xros Wars :: Voice Actors

Character Japanese Actor English Actor
Akari Hinomoto Ryoko Shiraishi
Ballistamon Koichi Yamadera
Dorulumon Takahiro Sakurai
Greymon Hanawa
Jijimon
Kiriha Aonuma Takeshi Kusao
MailBirdramon
Nene Amano Houko Kuwashima
Orochimon
Shoutmon Chika Sakamoto
Taiki Kudou Minami Takayama
Zenjirou Tsurugi Daisuke Kishio